Grundkontingent (GK)
Tilmeld/Læs mere - (1)

Hvalpe Plus (HP)

Store som små, ung som er over ½ år .

Vi starter altid ud med en fælles opvarmning og derefter deler vi os op i små hold, hvor vi træner

 • rundering.
 • felt.
 • indkald.
 • fremad sendelse.
 • spring.
 • apport.
 • og hvad hundeførerne ellers ønsker vi skal træne.

Vi bestræber os meget på at lave øvelser for alle, uanset niveau , så alle får noget ud af træningen.

Vi er også et meget socialt hold, som gerne nyder en kop kaffe efter træningen 🙂

Træningen foregår på vores arealer i Lyngby. Vi træner ca. 1 time, og så er der kaffe og evt. kage

Tilmeld/Læs mere - (0)

Unghunde (UH)

På Unghund holdet er der plads til alle.

Store som små, ung som gammel, let øvet eller meget øvet.

Vi starter altid ud med en fælles opvarmning og derefter deler vi os op i små hold, hvor vi træner

 • rundering,
 • felt,
 • indkald,
 • fremad sendelse,
 • spring,
 • apport
 • og hvad hundeførerne ellers ønsker vi skal træne.

Vi bestræber os meget på at lave øvelser for alle, uanset niveau , så alle får noget ud af træningen.

Vi er også et meget socialt hold, som gerne nyder en kop kaffe efter træningen 🙂

Træningen foregår på vores arealer i Lyngby. Vi træner ca. 1 time, og så er der kaffe og evt. kage

Tilmeld/Læs mere - (0)

Øvet Hold (ØH)

Vi er et hold der træner lydighedstræning og spor efter DcH program.

Lydighed træningen foregår på vores baner i Lyngby om tirsdagen. Sportræningen er i løbet af vinteren nogle lørdage/søndage formiddage på sporarealer i Harlev. Om sommeren forgår det meste træning på spor arealerne.

Der trænes også i konkurrence programmet, så der er mulighed for at deltage i konkurrencer, hvis man er interesseret.

Der er en meget hyggelig stemning på holdet, hvor hunde og fører følger sig godt tilpas, og der afsluttes altid med kaffe og kage.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Agility Let Øvet (ALØ)

Agility er en sjov måde, at lave samarbejde med sin hund på.
Agility bygger på glæde og glad samvær med hunden, hvor man øver sig i at få hunden til at passere forskellige typer af forhindringer på en bane på kortest mulig tid.
Hunden løber banen uden line på og man løber selv med og må undervejs bruge både ord, lyde og fagter for at opmuntre hunden gennem hele banen.

DcH Harlev søger for at trænerne opdagets med de nye kursus i træningsmetoder, så derfor trænes der udelukkende med positive og moderne træningsmetoder, der tager udgangs punkt i hundens evt. race og sind
Agility er ikke kun sjovt men også en fysisk krævende sport for din hund, derfor er der bl.a. krav til din hunds alder og temperament. Agilityhunde skal være udvokset før de udsættes for øvelser der belaster hunden fysisk.
Som opstart på agility kan der trænes mange forskellige øvelser, som lærer hund og fører at samarbejde. Hunden lærer at arbejde selvstændigt, men styret af sin fører.
Under agilitytræningen arbejder hunden uden snor og det er derfor en forudsætning, at hunden er under førerens kontrol og at den accepterer andre hunde, som arbejder samtidig med den.
I agility er det ikke kun hunden der trænes, men lige så meget hundeføreren – Kunsten/udfordringen er at lære at vejlede sin hund under gennemløbet, således at hunden ikke er i tvivl. Dette kræver overblik hos føreren samt indlæring af tegn og skift.
Kunsten i agility er, at man selv løber den kortest mulige strækning uden at miste styringen af hunden.
Der trænes i begynder, let øvet og konkurrere hold.
Træningen består af forskellige deløvelser, hvor man træner på bestemte forhindringer eller sammensætninger af disse.
Indimellem opstilles der hele baner som trænes igennem og hvor holdet giver feedback til hinanden og mulige alternative løsninger afprøves.
Når man skal starte til agility er det afgørende:
• At hund og fører har et godt samarbejde.
• At hunden har den basale lydighed på plads – dvs. hunden kan kontrolleres uden halsbånd og line, mens der er andre løse hunde på banen.
• At hunden har en god grundkondition og ikke er overvægtig.
• At hunden er fyldt 1 år.
Bliver man bidt af det, er der også mulighed for at komme ud og konkurrere.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Rally (RA)

Rally

Rally lydighed er en forholdsvis ny gren inden for hundesporten.
I Danmark blev de første konkurrencer afviklet i 2006, og i 2012 var Rally for første gang med ved DcH Danmarksmesterskaberne.

Rally lydighed er startet for at lave et sjovt alternativ til alm. lydighedsarbejde.
Hovedvægten ligger på kontakten mellem hund og fører, gennemfører en bane, med øvelserne markeret på skilte i nummereret rækkefølge.

I Rally må man tale lige så meget med sin hund man vil – men kun pænt.
Man må bruge kropssprog, tegn og klap på låret – alt det man vil (dog kun klap på låret i de 2 første klasser), bortset fra at røre ved hunden, og godbidder bruges kun under træningen, dem må man ikke bruge ved en prøve.
Der skal være et samarbejde mellem hund og fører, både under og mellem øvelserne, men der kræves f.eks. ikke en perfekt plads position.
Hunden skal dog være under kontrol og indenfor en afstand af ca. ½ meter fra føreren. Skiltene må ikke berøres undtagen af en logrende hale og linen må ikke være stram.

Konkurrence:

Begynderklassen – Hunden skal være i snor. Her er mellem 10 og 15 skilte.
Øvet – Hunden uden line. Her er mellem 12 og 17 skilte.
Ekspert – Hunden uden line. Her er mellem 15 og 20 skilte.

Championklassen – Hunden uden line. Her kan alle skilte forekomme og hunden skal også kunne gå på højre side af føreren, sendes frem til en kegle og løbe gennem en tunnel. Her er mellem 18 og 20 skilte.

Åbenklasse – Denne klasse er for alle. Der gives udtagelsespoint til DcH DM. Alle øvelser gennemføres uden line på hunden. Der forefindes højrehandling. Her er mellem 14 og 17 skilte.

Tilmeld/Læs mere - (0)

Instruktør og Bestyrelse (IB)
Tilmeld/Læs mere - (1)

Gæster (Gæ)
Man skal tilmelde sig på dette hold hvis man er medlemmer af en anden DcH klub og vil træne i to klubber.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Hvalpe Forår (HF)

Det eneste krav er at hvalpen er mellem 8 og 20 uger (max. 6 mdr.) gammel ved kursusstart.Vi anbefaler at hvalpene starter træningen allerede ved 8-9 ugers alderen.

Kurset strækker sig over 12 gange, og består af både praksis og teori – for at give dig og din hund en god start sammen.

På den praktiske del af kurset lærer du og din hund almindelig lydighed som:

  • Indkald (hunden kommer, når du kalder)
 • Gå pænt i snor på gåture såvel som under ”lineføring”
 • Stå, sidde og ligge (dæk) på din kommando -og at du kan gå fra den.

At arbejde med hundens naturlige drifter at socialisere hunden med andre hunde og mennesker at miljøtræne hunden ved at færdes i forskellige miljøer at give hundeføreren vejledning til videre træning hjemme.

Træningen består af trænerstyrede øvelser, hvor træneren instruerer i, hvordan en øvelse skal udføres, hvorefter hundeføreren laver øvelsen med sin hund. Der vil også kunne forekomme øvelser, der skal gennemføres i små grupper.

Træningen afsluttes i klubhuset, hvor man kan få en snak om alle de store som små spørgsmål, der kan være, når man har fået en hundehvalp.

Alle øvelser foregår med positiv indlæring, dvs. man belønner ønsket adfærd og ignorerer fejl.

Træningen foregår på vores arealer i Lyngby. Vi træner ca 1 time, og så er der kaffe og teori efterfølgende, så du skal regne med ca.1,5 time.

For mere info: info@dch-harlev.dk
Tilmeld/Læs mere - (1)

Hoopers (Hoop)
Hoopers er en ny sjov hundesport i Danmark
Det line lidt agility men uden spring og feltforhindringer.
Hunden skal gennemføre banen ved fjerndirgering af sin handler, der står midt af banen. 
 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Nyheder

Sponsorer